Bilden visar en lärorik stund i skogen med barn, och ledare som övar kartkunskap.

Rörelse i natur är kul

Välkommen till Lärorik Idrott i Sverige AB. Konsultföretaget med kompetens inom områdena idrott, friskvård, friluftsliv och utbildning. Företaget är relativt vilande konsultmässigt men tillhandahåller en del produkter för orienteringsverksamhet.

Köp ett övningspaket!

Läs mer om Övningspaketen

Sysselsättning

Sedan 2020 är jag fast anställd på Svenska Orienteringsförbundet. Jag arbetar i huvudsak med utveckling av utbildningar och under 2022 har vi påbörjat arbetet med att digitalisera vissa utbildningar eller delar av utbildningar. Jag ansvarar även för Ungoteket, som är en  utbildningsform för unga att lära sig leda och skapa orientering. Här kan du läsa mer om Ungoteket.
 

Slut i lager

Övningspaketet 3-i-1 har tagit slut. Jag undersöker tryckkostnaden för att producera en ny uppsättning. Så länge denna notis ligger kvar så kan inte det övningspaketet tillhandahållas.