Bilden visar en lärorik stund i skogen med barn, och ledare som övar kartkunskap.

Rörelse i natur är kul

Välkommen till Lärorik Idrott i Sverige AB. Konsultföretaget med engagemang och evenemang inom områdena idrott, friskvård, friluftsliv och utbildning. På dessa sidor kan du läsa mer om de tjänster och produkter företaget erbjuder.

Köp ett övningspaket!

På efterfrågan från Er kunder så har O-Mega Plus tagits fram. Det är ett paket som kompletterar O-Mega med ytterligare 10 nya karttecken. Kan användas enskilt eller tillsammans med O-Mega.

Läs mer om O-Mega Plus.

Semesterperiod 2022

Normalt hanteras beställningar inom 2-5 arbetsdagar. Beställningar av övningsmaterial under semesterperioden vecka 28-32 hanteras så snart som möjligt men det kan bli längre väntetider än normalt. 

För användning av kombinationen O-Mega och O-Mega Plus i rutnät så bifogas från och med andra upplagan ett nytt O-Mega Plus ark med nya tecknet för brunn.

Vill du beställa endast O-Mega Plus som komplettering av O-Mega i tidigare version ange det vid beställningen så bifogas ark med äldre symbolen för brunn.

Sysselsättning

Sedan 2020 är jag fast anställd på Svenska Orienteringsförbundet. Jag arbetar i huvudsak med utveckling av utbildningar och under 2022 har vi påbörjat arbetet med att digitalisera vissa utbildningar eller delar av utbildningar. Ja ansvarar även för Ungoteket, som är en stor utbildningssatsning för unga ledare. Här kan du läsa mer om Ungoteket.

Med en heltidstjänst på Svenska Orienteringsförbundet har jag svårt att ta andra uppdrag och ber Er som är intresserade av att anlita mig för utbildning att vara flexibla i val av datum. Tack på förhand.