Bilden visar en lärorik stund i skogen med barn, och ledare som övar kartkunskap.

Rörelse i natur är kul

Välkommen till Lärorik Idrott i Sverige AB. Konsultföretaget med engagemang och evenemang inom områdena idrott, friskvård, friluftsliv och utbildning. På dessa sidor kan du läsa mer om de tjänster och produkter företaget erbjuder.

Köp ett övningspaket!

På efterfrågan från Er kunder så har O-Mega Plus tagits fram. Det är ett paket som kompletterar O-Mega med ytterligare 10 nya karttecken. Kan användas enskilt eller tillsammans med O-Mega.

Läs mer om O-Mega Plus.

O-Mega åter i lager!!!

Nu finns åter O-Mega i lager. Vid nytryck i den andra upplagan har karttecknet för brunn byts ut till blå kvadrat för att motsvara den nya internationella kartnormen ISOM 2017.

För användning av kombinationen O-Mega och O-Mega Plus i rutnät så bifogas från och med nu ett nytt O-Mega Plus ark vid beställning av O-Mega Plus.

Vill du beställa endast O-Mega Plus som komplettering av O-Mega ange det vid beställningen så bifogas ark med äldre symbolen för brunn.

Projektanställning

Från och med 1 januari 2020 övergår min projektanställning på Svenska Orienteringsförbundet över i en fast tjänst. Jag kommer ha två huvudarbetsuppgifter. Den ena är inriktad på utveckling av förbundets tränarutbildningar och den andra är inriktad på Ungoteket, som är en stor utbildningssatsning för unga ledare. Här kan du läsa mer om Ungoteket.

Med en heltidstjänst på Svenska Orienteringsförbundet har jag svårt att ta andra uppdrag och ber Er som är intresserade av att anlita mig för utbildning att vara flexibla i val av datum. Tack på förhand.