Säsongsutvärdering – vikten av att lyssna på de aktiva

I mitt förra inlägg nämnde jag i förbigående att vi har en säsongsutvärdering tillsammans med de aktiva i den träningsgrupp jag verkar i och säsongsutvärdering förtjänar ett eget inlägg. Så här kommer det.

Efter säsongen och innan planeringen görs för kommande säsong är det lämpligt att utvärdera året som gått. De aktivas åsikter och tankar bör utgöra en viktig del i detta. Genom att fråga de aktiva vad de tyckt varit bra, vad de vill fortsätta med, vad de vill att vi inte ska göra och vad de vill att vi ska lägga till framöver så får vi som tränar gruppen en bra bild av hur vi ska forma verksamheten för att göra den rolig och utvecklande. De aktiva får känna delaktighet och att de får vara med och påverka (kallas autonomi och är en viktig motivationsfaktor).

Planering i alla ära men vad blev utfallet av det? Stannar du upp och reflekterar över det du gör? Hur vet du att det du gör leder mot målet, visionen. drömmen?

Kommentera gärna: