Om mig & företaget

Jenny Håkansson Jenny Håkansson

 

Lärorik Idrott i Sverige AB är ett företag sprunget ur ett livslångt intresse för idrott och friluftsliv.  Grunden för verksamheten har byggts upp under mycket lång tid. Att inspirera andra till en aktiv fritid i naturen och gärna med inslag av karta och kompass är det jag brinner för.

 

Målsättingen är att hjälpa individer, föreningar, förbund och företag att nå sina mål där idrott/friskvård i naturen är medlet. Jag hjälper även till att identifiera drivkrafter och definiera mål.

 

 

Jag som driver detta företag är pedagog och orienterare med över trettio års erfarenhet av orientering på alla nivåer inklusive en elitaktiv period på dryga tio år. Redan vid unga år började jag intressera mig för ledarskap och engagerades på klubb- och distriktsnivå. Jag tilldelades som 17-åring ett unga ledarstipendium av Rotary och på den vägen har det fortsatt. För att förkovra mig har jag kontinuerligt deltagit på olika tränarrelaterade kurser och konvent. Sedan 2011 har jag även anlitats som tränarutbildare av Svenska Orienteringsförbundet och ingår i förbundets Tränarakademi.

 

Mina ledarerfarenheter från ideell verksamhet kompletteras med en akademisk grundskollärarexamen och yrkeserfarenheter som lärare i ämnena idrott och hälsa samt matematik. Från milleniumskiftet fram till augusti 2016 har jag arbetat inom ett multinationellt företag inom telekommunikation och IT. I huvudsak har jag arbetat med produktledning och projektledning. Projekten har varit både inom företaget och utanför företaget, samt i och utanför Sverige.

 

Specialistkunskaper:

  • ledarskap
  • pedagogik
  • projektledning
  • teknikträning i orientering

 

 

Affärsidé

Förmedla kunskaper och tjänster inom träning och ledarskap.

Vision

Att utveckla tjänster och produkter som stimulerar till glädje, utveckling och lust att idrotta/motionera/vistas i naturen.

Värdegrund

A och O är kundens behov.

Hört från kund

Mycket inspirerande och proffsigt. Lärorikt!
/Lina Persson OK Skogsfalken

Bra övningar som stimulerar till ett lustfyllt lärande.
/Lärare vid Ungdomscentrum Hässleholm

Duktig, kunnig och engagerad ledare. /Anna