Produkter

Innehållsbild Memoryjakt Innehållsbild Memoryjakt

O-Mega
2x10 bilder med karttecken som kan användas till många olika övningar. Till exempel labyrinten, utomhusmemory, bingoorientering med flera. Tryckta på styvt papper i formatet 21x21 cm.

O-Mega Plus
2x10 bilder med 10 andra karttecken än de som finns i O-Mega. Korten kan användas till många olika övningar och paketet innehåller förslag på varianter av äldre övningar och helt nya övningar. Till exempel labyrinten med 20 karttecken, kartteckenfys samt Reaktionslek. Tryckta på styvt papper i formatet 21x21 cm.

Övningspaket 3-i-1 SLUTSÅLD

3 olika övningar som utnyttjar samma grundmaterial d.v.s. 9 olika kartteckenbilder. De tre övningarna är: Mini-OL, Mini-OL stafett och Memoryjakt. Detta övningspaket innehåller material för att sysselsätta 70 barn på samma gång men max två parallella övningar.
Notering 2023-10-11:
Detta övningspaket är slut i lager. Kan komma att utgå om tryckkostnaderna är för höga för en rimlig prissättning.

 

 

 


 

Produktspecifikationer

Du hittar detaljerade produktbeskrivningar på respektive produkts egen sida.

Följ länkarna i menyraden eller välj här nedan:
O-Mega
O-Mega Plus

Övningspaket 3-i-1