O-Mega Plus

Exempel O-Mega Plus Exempel O-Mega Plus

Denna produkt kan användas till många olika lekfulla övningar och kompletterar O-Mega med 10 nyakarttecken. Den kan användas vid uppvärmning och som uppsamlande övning då deltagarna kommer tillbaka lite pö om pö från sina orienteringsbanor. Det kan ge dig som ledare möjlighet att samtala med varje individ under tiden övriga leker.
 

Produktinnehållet är beskrivet till höger.

Värt att uppmärksamma är att användningsområdet för dessa kort med karttecken är större än listan nedan. Laminera dem och de kan användas i ur och skur.

 

Labyrinten i två olika basutförande

Använden bildkorten till Labyrinten. Låt barnen själva placera ut korten i rutnätet baserat på rutnätskarta med text motsvarande karttecknen eller och med motsvarande symboler. Låt barnen följa dina förberedda banor genom labyrinten eller rita sina egna banor.
Syfte: Översättningsförmåga karta till verklighet. Rumsuppfattning. Kartteckenkunskap.

 

Rektionslek
Använd korten och låt barnen starta från olika positioner utifrån kombinationen av synoch hörselintryck.
Syfte:
Barn som ännu inte kommit i puberteten har fysiologiskt gynnsamma förutsättningar att öva upp reaktionssnabbheten. I denna lek övar barnen upp sin reaktionssnabbhet för kombinationen av visuell (syn) och auditiv (hörsel) stimulering

 

Kartteckenfys

Ett lekfullt spel som sätter kartteckenkunskap och styrka på prov.
Syfte: Öva styrka och balans genom lek med karttecken.

Produktspecifikation

Innehåll:

2 x 10 Stora kort med karttecken
1 Labyrintkarta 5x5 rutor med karttecken
1 Labyrintkarta 5x5 rutor med ord motsvarande karttecken
1 Labyrintkarta 6x6 rutor med karttecken
1 Labyrintkarta 6x6 rutor blank
Övningsinstruktioner

Pris: 1 paket kostar 120 kr inkl. moms

frakt & exp.avg tillkommer

Betalningsvillkor 15 dagar.

 

Klicka här för att komma till beställningsformuläret.