Att lära ut orienteringsteknik

Kvällskurs i "Att lära ut orientering på grön, vit och gul nivå" uppdelat på tre tillfällen. Låter det tilltalande?

Föreningarna vill ha fler ledare och naturligtvis rekryteras dessa bland föräldrar till nybörjarbarn. Som ny inom orienteringen kan man känna osäkerhet inför att ta på sig ett ledaruppdrag utan att ha någon utbildning. Att viga en hel helg åt en kurs är jättebra kickstart och Svenska Orienteringsförbundet erbjuder fantastiska barn och ungdomstränarutbildningar med ett helhetstänk kring ledarskap. Men, har man inte den tiden så ska det inte stå och falla med det. Kanske känner du att du vill börja med att förkovra dig i den ädla konsten att lära ut orienteringsteknik och då är denna kursserie perfekt.

Lärorik Idrott i Sverige AB erbjuder kvällskurser med inriktning på Att lära ut orienteringsteknik på grön, vit och gul nivå. Vilket motsvarar de tre första svårighetsnivåerna på banor inom orientering.

Upplägg

Kursserien genomför under tre måndagskvällar alternativt onsdagskvällar. En färgnivå per tillfälle. Man kan välja att gå på en enskild del eller hela serien (om platstillgången medger det). Det är alltid samma plats och tid. 18:00-20:00 vid Orionstugan alternativt den plats föreningen finns på.

Innehåll
Stort vikt läggs vid genomgång av de moment som bör läras ut på respektive nivå. Vid samtliga tillfällen innebär det teori inomhus. Vissa utvalda moment kommer även att förevisas praktiskt efter teoridelen. Då vistas vi utomhus och därför bör du som deltagare vara klädd för rörelse utomhus redan vid ankomst till kursen.

Tillfällen
Tillfälle 1           Grön nivå.
Tillfälle 2               Vit nivå.
Tillfälle 3              Gul nivå.

Kostnad
Vid öppen kurs vid Orionstugan med fri anmälan: 300 kr/person/tillfälle
alt. 800 kr/person för hela serien vid anmälan till alla tre tillfällena.
Minst 10 deltagare krävs för genomförande.
Föreningspris: 11000 kr för hela serien med tre tillfällen inkl. moms. Resekostnad tillkommer baserat på 30 kr x antal mil tor från Lyckeby till förrättningsort.

Intresserad av att detta kursupplägg genomförs igen? Ta kontakt i så fall. Kursen kan även genomföras riktat till enskild förening  inom området Blekinge, nordöstra Skåne och södra Småland.